Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri - SFFP


In English/På engelska!

Allmän information    Aktuellt från SFFP    Konferenser    Lokalavdelningar   Andra länkar     Kontaktadresser         


Vincent van Gogh: Korridor på mentalsjukhuset (1889).
Återgiven med tillstånd från Webmuseum. ©1994–2010 Nicholas Pioch.


Allmän information:

SFFP, Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri bildades i mars 2002. Föreningens ändamål är att verka för forskning och debatt om frågor av gemensamt intresse för filosofer och psykiatrer. Föreningen är inte formellt anknuten till någon annan organisation, men ingår från och med 2005 i International Network for Philosophy and Psychiatry, INPP.
Föreningen bedriver sin verksamhet i form av bland annat interna seminarier, öppna föreläsningar och egna konferenser/symposier. Vi försöker så långt som möjligt att delta med egna presentationer på nationella och internationella konferenser inom området filosofi och psykiatri, och våra medlemmar publicerar sig regelbundet i facklitteraturen på området. Föreningen är också en möjlig bas för tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Medlemskap kan erhållas av den som har intresse och lämplig utbildning, dvs som exempelvis är: läkare med verksamhet inom en psykiatrisk disciplin eller i allmän medicin; legitimerad psykolog eller filosofie kandidat med filosofi, psykologi eller idéhistoria som huvudämne; specialistsjuksköterska i psykiatri. För närvarande (april 2019) är vi bortåt 115 medlemmar.

Är Du intresserad av att bli medlem eller har någon fråga om föreningen, skicka ett mail till info@sffp.se eller kontakta någon av personerna på listan längst ner på denna sida.

Det finns också ett Forum för Filosofi och Psykiatri på Facebook. Det är öppet även för andra än medlemmar i SFFP.

Aktuellt från SFFP:

Föreningens senaste årsmöte ägde rum den 15 mars 2019 i Stockholm.

Den 10 april arrangerade SFFP och Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) återigen ett seminarium i Stockholm, denna gång på temat "Personcentrerad vård (PCV) – Individens återkomst i den evidensbaserade medicinen?" Se nedan under "Några tidigare möten...".

Kommande konferenser, möten och andra evenemang av intresse:

Philosophy and Madness: from Kant to Hegel and Beyond. Università di RomaTre, Rom, 30–31 maj 2019. Deadline för abstracts: 10 februari.

The Material and Immaterial Heritage of Psychiatry. An interdisciplinary conference. Institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet, 11–12 juni 2019. Deadline för abstracts var 30 november 2018.

Philosophy and Psychiatry: Mind, Value and Mental Health. En kombinerad sommarskola och internationell konferens, Oxford 18–19 juli resp. 20 juli 2019. Man kan anmäla sig endera eller båda.

The International Network for Philosophy and Psychiatry, 21th Annual Conference: Experts in Mental Health.  Warszawa 22-24 oktober 2019. Mer info senare (bevaka gärna INPP:s hemsida).

För många fler kommande (och tidigare) konferenser, se INPP:s hemsida!

Några tidigare möten som vi varit involverade i:

Personcentrerad vård (PCV) - Individens återkomst i den evidensbaserade medicinen? Ett seminarium med filosofer och psykiatrer. Medeltidsmuséet, Stockholm 10 april kl. 13–17. Arrangerat av SFFP och SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen). Program här! Material från seminariet kommer snart att läggas upp. Redan nu finns några bilder på vår Facebooksida (tack, Herman Holm).

Artificiell intelligens och psykiatri
. Seminarium på Medeltidmuséet, Stockholm 14 november 2018 kl. 13–17. Arrangerat av SFFP och SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen). Mer information här!

Svenska Psykiatrikongressen 2019, Stockholm 13–15 mars 2019. Medlemmar i SFFP deltog vid ett flertal programpunkter, bland annat seminariet Medvetandet, själen, psyket och biologin. Det kan finnas material från dessa programpunkter på SPF:s hemsida.

Phenomenology of Medicine and Bioethics. Arrangerad av Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Universitet, Stockholm, 13-15 juni 2018. Flera av våra medlemmar deltog med inlägg.

Autonomi i teori och praktik. Ett seminarium med filosofer och psykiatrer. Arrangerat av SFFP tillsammans med SPF. Medeltidsmuséet, Stockholm 16 maj 2018. Länken går till en sida med programmet och alla presentationerna.

Svenska Psykiatrikongressen 2018. Stockholm 14–16 mars 2018. SFFP deltog med en ny upplaga av "Allvarligt talat", ett seminarium om diagnostik och ett seminarium som heter "Faktaunderlag i psykiatrin? Vad finns utöver evidensbaserad vård?"

Hard Choices in Nordic Health Care. En konferens om prioriteringsetik anordnad av Nordic Committe on Bioethics och Svenska Läkaresällskapet den 20 november 2017. Moderator var vår styrelseledamot Ingemar Engström, och länken går till en 6+ timmars film från hela mötet.

Psykoterapin, medvetandet och hjärnan. Psykologiska och filosofiska aspekter
. Seminarium med SFFP och SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen) 26 oktober 2017 på Medeltidsmuseet, Stockholm. Det hela blev mycket lyckat och fortsättning planeras. För material från mötet, klicka här!

Svenska Psykiatrikongressen 2017. Göteborg, 15-17 mars 2017. Torsdag 16/3 kl. 16.15 gav medlemmar i SFFP ett seminarium där, som heter "Finns själen?". En länk till Helge Malmgrens presentation vid seminariet finns här. Även denna gång fanns symposiet "Allvarligt talat med" på kongressprogrammet.

Svenska Psykiatrikongressen 2016 i Stockholm. Där hade vi ett symposium, “Allvarligt talat”.

Culture and Mental Health. 15th International Philosophy & Psychiatry Conference. Dunedin, Nya Zealand 5–7 juli 2012.

Ethics, Experience and Evidence: Integration of Perspectives in Psychiatry
. INPP:s 14:e internationella konferens, Göteborg 1–4 september 2011. SFFP var arrangör tillsammans med Svenska Psykiatriska Föreningen och Göteborgs Universitet. Det finns nu en sida med "eftertankar" till konferensen, som kommer att uppgraderas så ofta vi hinner. Nyligen har vi lagt in uppdaterade versioner av filmerna från mötet. Flera intressanta föredrag och diskussionstimmar finns dokumenterade på dem.

32nd Congress of the International Academy of Law and Mental Health (IALMH) Berlin, 17–23 juli 2011.

Brain and Self: The Problems of Psychiatric Nosology. Center for Subjectivity Research, Köpenhamns Universitet, 14–16 november 2010.

Real People: The Self in Mental Health and Social Care. INPP:s 13:e internationella konferens. Manchester, England 28–30 juni 2010.

Understanding Mental Disorders. INPP:s 12:e internationella konferens. Lissabon 22–24 oktober 2009.

31ième Congrès International de droit et de santé mentale (IALMH). New York 38 juni – 4 juli 2009.

Towards Mental Health through Cooperation between Different Specialists. Kaliningrad, Ryssland, 8–11 oktober 2008.

Psychiatry and Freedom. INPP:s 11:e internationella konferens. Dallas, Texas, 6–8 oktober 2008.

30th International Congress on Law and Mental Health (IALMH). Padua, Italien 25–30 juni 2007.

Mental Health, Personality and Society in Transition. Kaliningrad, Ryssland, 31 maj–2 juni 2007.

Mental Health in Civil Society. Kaliningrad, Ryssland 31 maj–3 juni 2006.

International Congress of Cognitive Psychotherapy 2005 (ICCP 2005). Göteborg, 13–17 juni 2005.

Philosophy, Phenomenology and Psychiatry. Göteborg, 15–16 november 2003.

Andra länkar:

International Network for Philosophy and Psychiatry, INPP. Nätverket som vi ingår i.

The Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry (AAPP). Vår systerorganisation i USA, aktiv sedan länge.

Philosophy, Psychiatry and Psychology. En tidskrift som angår oss!

Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro Sciences. En till!

International Perspectives in Philosophy & Psychiatry - en bokserie av centralt intresse.

Metapsychology Online Book Reviews - mycket värdefull information om nya böcker i psykiatri, psykologi och filosofi! Handhas av Christian Perring (AAPP och IAPP). Hjälp gärna Christian att skriva recensioner.

Svenska Psykiatriska Föreningen – vår partner i arrangemanget av konferensen i Göteborg 2011, med mycket mera.

The Society for Philosophy and Psychology (SPP) - "The stated purpose of the SPP is to promote interaction between philosophers, psychologists and other cognitive scientists on issues of common concern".

European Society for Philosophy and Psychology: ESPP - har samma målsättning. Observera konferenslänken!

Lokalavdelningar:

Sådana kommer förhoppningsvis att bildas på orter med många medlemmar, t.ex. Stockholm och Malmö/Lund. Ett hopp som vi hyst i minst femton år nu...


Kontaktpersoner i styrelsen:

Rolf Ahlzén (Karlstad)

Anne H. Berman (Stockholm)

Ingemar Engström (Örebro)

Jerker Hansson (Stockholm)

Helge Malmgren (Göteborg)

Kjell Reichenberg (Göteborg)

Göran Tidbeck (Stockholm)
Denna sida uppdaterades senast den 16 april 2019 av Helge Malmgren